هک رشد چیست و هکر رشد کیست؟

هک رشد چیست و هکر رشد کیست؟
چطور محصولی بسازیم که در مدت کم رشد چشمگیری داشته باشد؟